Naše cíle

Vysokoškolské katolické hnutí je zde pro studenty. Je otevřené všem, kterým v dnešní době není lhostejný svět, žití křesťanství a kteří chtějí své vyznání přiblížit ostatním. Vysokoškolskému katolickému hnutí jsou vlastní křesťanské hodnoty, které se neustále snaží v mladých lidech obnovovat a prohlubovat.

Naší vizí je vysoká škola prožitá v tvůrčím prostředí mladých křesťanů, která dává příležitost k osobnímu a duchovnímu rozvoji, vzdělávání a poskytuje prostor pro sdílení, zábavu, zážitky i vztahy.

Našim cílem je vytvořit společenství, ve kterém se budeme doprovázet na cestě životem s Bohem. Prostředkem k tomu je připravit co možná nejkvalitnější program, také proto mezi sebou jednotlivá města spolupracují v rámci VKH ČR. Dalším cílem sdružení je přinášet hlubší poznání a šíření křesťanských hodnot, podporovat dobrovolnictví, vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a obohacování a nabídnout možnost alternativního využití volného času.

VKH ČR organizuje a zprostředkovává vzdělávací a kulturní akce, vytváří kontakty a spolupracuje s dalšími organizacemi, tuzemskými i mezinárodními.

Historie

Po roce 1989 začala v univerzitních městech České republiky spontánně vznikat vysokoškolská společenství. V průběhu let se rozrůstala do dalších měst, zvyšoval se počet a kvalita akcí a prohlubovala se vzájemná spolupráce. Dnes se ve větších městech setkáte se společenstvími studentů, která nabízí různorodý program. V menších městech existují společenství, jejichž činnost leží spíše na aktivitě vlastních členů.

Vysokoškolské katolické hnutí ČR bylo založeno na podzim 2002 po více jak roce neformálních setkání radních a členů vysokoškolských farností v Praze, Brně, Olomouci a jejich občasné spolupráci. Kontakty mezi jednotlivými hnutími existují již od jejich založení na začátku devadesátých let, a proto chápeme vznik VKH ČR jako jejich přirozené rozšíření. Na podzim 2004 bylo do sdružení přijato VKH Ostrava, později také KAK Salaš (Hradec Králové) a RR 49 (Zlín).

Dobrá spolupráce funguje i se studenty v dalších univeritních městech po celé ČR.

Modlitba studenta

Dobrý Pane

Děkujeme ti za dar rozumu, možnost svobodně studovat a studiem se přibližovat k Pravdě.

Děkujeme ti za každého člověka, který nás ve studiu podporuje, za rodiče a naše nejbližší, za přátele, za naše akademické společenství, ve kterém se můžeme rozvíjet a společně tě lépe poznávat.

Děkujeme ti, že nám posíláš kněze a zasvěcené osoby, kteří jsou tvými prostředníky a průvodci na naší cestě. Žehnej všem, kteří nám na naší cestě pomáhají.

Prosíme, obdařuj nás svou moudrostí, abychom se stali upřímnými křesťany a dokázali křesťanský postoj obhajovat ve společnosti.

Dej nám odvahu zodpovědně plnit poslání, které jsi nám svěřil, a vytrvalost k dokončení tvého díla.

Amen

arrow_back